MẪU KÊ KHAI SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN, CẢM TÌNH ĐẢNG, SV QUÂN NGŨ