Chính trị và QLSV

By

Ngày 03/11/2023, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã diễn ra Vòng sơ khảo Cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh (LHS) nước ngoài học tập tại Việt Nam năm 2023 khu vực miền Trung. Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động và...
KHAI MẠC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN, NĂM HỌC 2023-2024 Sáng ngày 18/9/2023, tại Giảng đường B3- Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Lễ khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023-2024 dành cho toàn thể sinh viên chính quy khóa 62, 63, 64 và...
Ngày 03/8/2023, tại Trường Đại học Vinh, nghiên cứu sinh Vương Kim Thành (Phòng Chính trị – Quản lý sinh viên, Trường Đại học Quảng Bình) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, chuyên ngành Quản lý giáo dục trước Hội đồng đánh giá cấp Trường với đề tài...
Năm học 2023 – 2024, Trường Đại học Quảng Bình tiếp tục tuyển sinh đào tạo cho LHS Lào tốt nghiệp trung học phổ thông có nguyện vọng học chương trình  Dự bị tiếng Việt và Đại học các chuyên ngành tại Trường với ngôn ngữ đào tạo bằng Tiếng Việt. LHS học tập tại...
Sổ tay sinh viên năm học 2017-2018 Sổ tay sinh viên năm học 2018-2019 Sổ tay sinh viên năm học 2019-2020 Sổ tay sinh viên năm học 2020-2021 Sổ tay sinh viên năm học 2021-2022 Sổ tay sinh viên năm học 2022-2023
1 2 3 4