Tháng Mười 11, 2022

Day

Hiện nay, thời tiết bắt đầu bước vào mùa mưa nên muỗi sinh sản, phát triển mạnh, là thời điểm sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trước khuyến cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình về việc ngăn chặn dịch bùng phát và lan rộng, đồng thời...