Văn bản- Quy định – Biểu mẫu

Category

Sổ tay sinh viên năm học 2017-2018 Sổ tay sinh viên năm học 2018-2019 Sổ tay sinh viên năm học 2019-2020 Sổ tay sinh viên năm học 2020-2021 Sổ tay sinh viên năm học 2021-2022 Sổ tay sinh viên năm học 2022-2023
Lớp trưởng tải mẫu này về, kê khai đủ thông tin của các bạn SV là Đảng viên, cảm tình Đảng, SV quân ngũ. Gửi vào mail: tuyennguyendhqb@gmail.com
1 2