Chế độ – Chính sách

Category

Chiều ngày 15/8/2022, Chi bộ Phòng Chính trị và Quản lý sinh viên trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ,...