Tháng Ba 25, 2022

Day

Lớp trưởng tải mẫu này về, kê khai đủ thông tin của các bạn SV là Đảng viên, cảm tình Đảng, SV quân ngũ. Gửi vào mail: tuyennguyendhqb@gmail.com
Lớp trưởng tải file về, điền đầy đủ thông tin và gửi vào địa chỉ mail: nhathuyctsv@gmail.com
1 2